Türkülerimiz

?Şairim
Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası
Ayak seslerinden tanırım
Ne zaman bir köy türküsü duysam
Şairliğimden utanırım
Şairim
Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum
Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim
Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm?

R.B. EYÜBOĞLUTürküler, bir kültürün gerçek tadı?. Dönüp köye, maziye baktığımızda kulağımızı bir sese kabartırız. Türkü seslerine, insan sesine? Biz; gurbet yaşayanların müzikten anladığı zaten türkülerdir? Çünkü biz onlarla uyuduk, onlarla büyüdük.

Köyde yaşayanlar köy türkülerine az çok aşinadır. Bizim de yaşadığımız kadar aşinalığımız var, ama derleyip bir araya getirmeye yetmedi. Eski insanlara; barbaşını çekenlere, çöppükte duranlara danıştık ve az da olsa bazı türkülere ulaştık. Aslında benim bu konuya ilgim uzun zamandır var. Çoklarına sordum derleyebildiğim kadarını topladım.

Bu sitede topladığım türküleri peyderpey yayınlayacağım. Eksiklerimiz olur, bilmediklerimiz olur ya da duymadıklarımız olur; onları da sizin yardımınızla hatıralara ekleyeceğiz.

› "Sarı Gelin" Türküsünün Hikayesi
› Kırmızı Gül Demet Demet
› Tütün İnce Savurur
› Su Gelür Kürtügünden
› Çimene Basma Yarim
› Gelberi Yar
› Değirmen Üstü Çiçek
› Tandır Yaktım Dalınan
› Kırmızı Gül Demet Demet