Aşıklar Kahvesi

Forum sayfasının gizli köşelerinde harika şiirler yazarak atışan İnci’yi, Osmanlı’yı, İsmail25’i Dadaş’ı, Kanuni’yi, Kömürcüoğlu’nu, Sefilî’yi, Zekeriyya Hoca’yı buraya davet ediyoruz.

Lütfen şiirinizi mesaj bölümüne yazın. Onaylanıp yayınlansın. Atışma bu sayfadan mesaj şeklinde devam etsin de millet okusun.

Haydi Yâ Allah.
Ervâh-ı ezel’den çıktım da yola,
?

Loading

Bu yazıyı derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yorum yazın

İsim girişi zorunlu, E-posta girişi isteğe bağlıdır. E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

86 Yorum

 1. Osmanli

  Gün gelir can ayrılır bedenden,
  Sonra ten ayrılır o bedenden,
  Sakın ola vazgeçme sen senden,
  Dön bir bak bu yatanlar hep senden,

 2. aşık sefili

  çağın geçti kurumakta pınarın
  ömür biter ben aslıma dönerim
  yıllar boyu aşk oduna yanarım
  sade feryat çıkar külün içinde

 3. ismail25

  der ismail kollarına girerler
  iyneden ipliye hesap sorarlar
  kılı kırka böler kırka yararlar
  ne manalar çıkar kılın içinden

 4. aşık sefili

  sefili der baş köşede oturur
  yavaş yavaş günlerini bitirir
  seni bu dünyadan siler götürür
  nice insan devreylemiş yılın içinden

 5. ismail25

  kefensiz kalkarsın yoktur elbisen
  içinde endişe gam dolu tasan
  eyer menziline ulaşamasan
  çıkamasın kalma kalın içinden

 6. aşık sefili

  günden güne gözlerini yaşlarsın
  sebep neki sen günaha balarsın
  utanmadan vucudunu haşlarsın
  günah sevap çıkar felin içinden

 7. ismail25

  gözlerime kara toprak dolanda
  karıncalar saçlarımı yolanda
  bin bir ayak bir araya gelende
  yeni bir hal başlar halın icinden

 8. aşık sefili

  gün gelir ki bu hesaba bakılır
  cinli canlı yer altına sokulur
  zaman dolar dağlar taşlar yıkılır
  gör bakki neler var yelin içinden

 9. ismail25

  imtihan oluruz goca cihanda
  eceli bekleriz bizler her anda
  mahşer meydanıda ulu divanda
  müminler seçilir kulun içinden

 10. mevlut sefili

  huraf sözlere sakın aldanma
  medet umulurmu falın icinden
  kabeye gitmeye ben can atarim
  mevlam cıkarmasın yolun icinden

 11. ismail25

  bu kahvede sazı gördüyüm zaman
  şiirler dökülür dilin içinden
  ben kendi kendi şaiir sanarken
  ne şairler cıktı elin içinden

 12. Osmanli

  Ne gam ne keder göz yaşın silene,
  Kar onun yağmur sel onundur bilene,
  Mülk Onun mal Onundur ondan kimene,
  Veren O alan O âlemde bilene,

 13. Kömürcüoğlu

  Yine köyümüzden bir haber geldi
  Dediler Susuzu sel aldı gitti
  Şimşek sedaları dağları deldi
  Mısır patatesi yel aldı gitti.

 14. Osmanli

  Adı susuzdur amma hikmetinden sual olunmaz,
  Yağmur yağar sel olur akar karşısında durulmaz
  Aldatma kendini susuzun dereye bend vurulmaz
  Susuzun kaderi o bend ile yeniden yazılmaz,

  Hamdülillah can kaybı yok, geçmiş olsun

 15. Osmanli

  Bahar erir kar çağlar akar dereler,
  Çimende çiçek açar kokulu tereler,
  İnciden ayrı düşeni gurbet yareler,
  Sıcakta çayırı biçene selam olsun,

 16. Kömürcüoğlu

  Çeşmelerden zemzem akar
  Geceleri sümbül kokar
  Gönülleri nurla yıkar
  Sefa geldin ey Ramazan

 17. ismail 25

  bir alem seni yaşamak
  gönül almak yara sarmak
  atmış çeşme otuz ırmak
  hoş geldin şeri ramazan

 18. Kömürcüoğlu

  Ayların sultanı sensin
  Bir su ver ki odum sönsün
  Mağfiretler sele dönsün
  Sefa geldin ey Ramazan

 19. Kömürcüoğlu

  Huzur Rahmet ve Bereket
  Sefa geldin ey Ramazan
  Ulu gaye sonsuz hikmet
  Sefa geldin el Ramazan

 20. ismail25

  gül dalına bülbül konar
  seni söyler gökte gamer
  iftarleda ikram sunar
  hoş geldin şehri ramazan

 21. ismail25

  nefsi uslar maharetin
  cenet kokar hareretin
  beraber dir berektin
  hoş geldin şehri ramazan

 22. Osmanli

  ONBİR AYIN SULTANI RAMAZAN

  Erdi Ramazan bütün mümin-i mümin-e oldu şâdan,
  Etti cümle âlem Hakk-a dua oldu gül gibi Sultan,

  Nûrlanur hâne bereketli sofralar ac kalkmaz andan,
  Mükâfat-ı Hakk-dandur doludur rahmet ile ol Sultan,

  Ayların Şâh-ı Pâdişâhıdır Hakk-dan hurşîd-i rahşân,
  Nice derdmende oldu çâre-i sâz âlemde ol Sultan,

  Leyle-i kadir anda Hakk emri anda inmiştir Kur’an,
  Anın içün yaraşur ana onbir aya olmak Sultan,

  Hakk kabul eyler tevbeni ahdinde dur olma perîşân,
  Hilâl-e nâzar eylenüp her akşam beklenür ol Sultan,

  Ne şarkından- garbından ne de şimalından-cenubundan,
  Unutmaz rahmetinden noksan bırakmaz kimseyi Sultan,

  Seherde oldu sahur imsâk ile âşikâr ufukdan,1
  Oldu çarh-ı felek ana kurbân çün yetişti ol Sultan,

  Ay ü gün iner anın çün zemine beklenür o Sultan,
  Veşk eyler her gece ehl-i iman-ı mescide ol Sultan

  Nûr-una kavuşur aşkı ile yanar uşşak-ı nâlân,
  Bûy-una erüşür âvâz-ı Bilal-in yad olur Sultan,

  Verş-i bûy-una olmaz doyum geceler olur âşikâr,
  Mestûr olur semâvat ü zemin görür anı O Sultan,

  Anda her leyl af olur anlayup eyleyen anı seyrân,
  Der dest eyler tevbe-i nâsuh-u bütün günahı Sultan,

  Şikâyet olmaz anda aranup bulnur nice gariban,
  İftarı ağırlar cümle âlem-i bereketle Sultan,

  Çarh döndükce onbir ayın o Şâh-ı gelür arkasından,
  Sine-i âşiyânıma nigehbân olur mâh-ı Sultan,

  Der dest edülüp bağlanur ki anda o kezzâb-ı şeytan,
  Kezzâb-ı bî-hicâb dur o herdem bilür anı ol Sultan,

  Uyumaz sevabın yazmak çün bu ay Katib-i kirâman
  Serv-i bâğ-ı saltanat kılınmış onbir aya ol Sultan,

  Gülzârında hoş-elhân olur şöhret-i ana kavuşan,
  Dâraban-ı kalb ile daraa eyler cümle ol Sultan,

  Cihanda erişür saâdetle bin cân emrine fermân,
  A’li erkân-ı şerefle zikr edüp beklenür ol Sultan,

  İftarda atulur top-u toplanur hangâha gariban,
  İçilür şerbeti bâde sineye dehr olur o an Sultan,

  Mâh-ı gâh-ına koşar neşv ü nemâ bulmak içün çevgân,
  Şems-i zerrînini nûr eyler rûy-i zemine ol Sultan,

  Medh eylerim anı kelâmım çünki erbâb-ı kemâldan,
  Medh-i ile affın bekler Osmanli bilür anı Sultan,

 23. ismail25

  haktan gelen güzel ferman
  muhamed serasulden beyan
  ruhun iğlas dilin kuraan
  hoş geldin şehri ramazan

 24. ismail25

  on bir ayın sultanı sen
  hoş geldin şehri ramazan
  nur camalin zarif nazan
  hoş geldin şehri ramazan

 25. Medrese-i Yusuf Hoca

  İhtilâle kıyam etmeli dedik
  Şeytan ne dediyse, biz beli dedik
  Çalıştık fitnenin intibahına.
  Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz,
  Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.
  Sade deli değil, edepsizmişiz.

 26. ismail25

  der ismayil aldım hisse
  bana düşeni ne ise
  önce ecel gelir ise
  sendeki çağa gelemem

 27. 0smanli

  Arkaçda yaktım akşam ateşi,
  Oldu bana ayrılık ateşi,
  Yastık yaptım cecimi o daşı,
  Toprağa yatana selam olsun,

 28. Kömürcüoğlu

  Kömürcüoğlu canlarım
  Arşa çıktı hicranlarım
  Ne tez geçti devranlarım
  Anlarsız o çağa gelin.

 29. Kömürcüoğlu

  Fırında keteler bişsin
  Babalar korutu seçsin
  Koç yiğitler barda coşsun
  Toplanın AKDAĞa gelin

 30. ismail25

  yemlik gım aklıma düştü
  telhaçların tadı kaçtı
  çigeleyin vakti geçti
  kırmızı joğa gelemem

 31. Kömürcüoğlu

  Kavim kardeş birlik olsun
  Köyümüze neşe dolsun
  Sevenlere selam olsun
  Çıkıp seyrangaha gelin

 32. ismail25

  kuşburnu çaşur döşürün
  yakın sobayı pişirin
  biraz da bana getirin
  kebaba cağa gelemem

 33. Osmanli

  Ab-yârî himmet eyle hâtır-ı mûra var menzile,
  Ola maksadun ab-ı revan bak o ab-i Sinane,

 34. Kömürcüoğlu

  Gitmesek de bizim dağlar
  Hasreti bağrımı dağlar
  Beni can evimden bağlar
  Kebap hazır cağa gelin

 35. ismail

  çiyin ayranını süzün
  kurudun tahtaya dizin
  patron vermedi izin
  bırakmaz ağa gelemem

 36. Osmanli

  Tiperin boynunda yapılır güleş,
  Pehlivanlar bir birine olur eş,
  Toplanur millet seyiri hep beleş,
  Akdağ da güreşene selam olsun,

 37. ismail 25

  oğluma araba alim
  kızıma daire bulim
  gerçek olmadı hayelim
  kırda kebaba gelemem

 38. Kömürcüoğlu

  Çoluk çocuk kırda koşsun
  Derelerden sular coşsun
  Tiperde çiçekler açsın
  Aksu’da kebaba gelin

 39. ismail25

  bu sene de geçsin bu yaz
  toplanıp dağa gelemem
  üzülmesin gadim dostlar
  bahçeye bağa gelemem

 40. Kömürcüoğlu

  Aziz dostlar yaz mevsimi
  Toplanın da Dağa gelin
  Kırmayasız hevesimi
  Çayır çimen bağa gelin

 41. ismail25

  ismayıl dünyaya nicesi geldi
  arzuya varmada yolarda kaldı
  bir çığır çevrildi tarihler doldu
  hayel gördüklerim düşe yalanmeş

 42. ismail25

  detarjan yerine harcadık kili
  bakır barkaç yoğurt sitili
  löküsün torbası lamba fitili
  gazyağı dökülmüş şişe yaslanmış

 43. Kömürcüoğlu

  Ne yana dönersen hepsi bir anı
  Yetişen ey gençlik kültürün tanı
  Kömürcüoğlu bir gün anarlar seni
  Gönlümüzde hayellerim hislenmiş

 44. ismail25

  harebaye dönmüş damların yeri
  kurtlarmı kocalmış gelmiyor deri
  on iki sürüden kalmış bir sürü
  çoban deyeneyi keşe yaslanmış

 45. Kömürcüoğlu

  Nal ile mıhı da hazırdan aldık
  Gelmemek üzere öküzü saldık
  Tohum zananında çaresiz kaldık
  Akdağda tosunlar ne hoş süslenmiş

 46. Kömürcüoğlu

  Destenin yerinde yeller esiyor
  Bağlar hayel olmuş bağcı susuyor
  Kesmükün yerinde fare geziyor
  Karakayış rutubetten ıslanmış

 47. ismail25

  düzmeye çakılmış gem ile yaba
  cift çubuk orcuğa verilmiş hibe
  öküzü koştuğum odun araba
  harmanın bonuda dişe yaslanmış

 48. ismail25

  kapının önünü kapatmış çalı
  kirpi kurbağaya özel bir yalı
  yeni meyve vermiş salurun dali
  duvarlar çatlamış köşe yaslanmış

 49. Osmanli

  Yazın Akdağa vurduk yayıla tosun malı,
  Dağdaki malın çobanı elbet Esmen emi,
  Akşam olunca yatağa toplar bütün malı,
  Orta pungarda etmek yiyene selam olsun,

 50. Kömürcüoğlu

  Arpa buğday terk eylemiş sılayı
  Patatesle mısır çeker halayı
  Yığınlardan yaptığımız galayı
  Kargalar serçeler fareler yemiş

 51. Kömürcüoğlu

  Arpa buğday terk eylemiş sılayı
  Patatesle mısır çeker halayı
  Yığınlardan yaptığımız galayı
  Dirgen bende vardım diye seslenmiş

 52. Osmanli

  Bâb-ı İnciye düştü ezelde bizim yolumuz,
  Akraba dostlar uyanın ne olacak halimiz,
  İnci dağ günü yaklaşıyor hepşniz geliniz,
  İnci dağa gelene gelmiyene selam olsun,

 53. ismail25

  atın arpasını inekler yemiş
  süt verdikçe danaları beslenmiş
  emimgilin evler süt damı olmuş
  ocak yanmış duvarları hislenmiş

 54. Osmanli

  Sabahtan keşe vurdum koyun keçi davarı,
  Şüşürüp çalmadan olmaz çobana tulumu,
  Tulum gösterir davara akdağın yolunu,
  Tulum çalıp davarı güdene selam olsun,

 55. Osmanli

  Lâf-ı olmaz âdem de dost edinmez ki Azrâil den,
  Amma subh u mesa vahiy bekler anlar Cebrâil den
  Seher de uyandurur deyü korkar hep İsrâfil den,
  Âlemde bunca nimeti görmez bahs yok Mikâil den

 56. Kömürcüoğlu Kadir Altaş

  Tarlalar nadasta ekin eken yok
  Biçinciler gitmiş orak paslanmış
  Çift çubuktan kilarlar da eser yok
  Harmanda direkler taşa yaslanmış

 57. Osmanli

  Yâr gelir şaşurtdan handan ahandan,
  yakar sinemi bağı bostanından,
  İncinin Tarlasından çayırından,
  Tırpan vurup gelene selam olsun,

 58. Osmanli

  Dağında daşında döner rüzigâr gülleri,
  Bağı bahçesinde figan eyler bülbülleri,
  Seherde ötüşür o İnci dudu dilleri,
  Pınarın başına gelenlere selam olsun,

 59. ismail25

  ismayıl boşuna arama bağban
  bağban bilmeyince bilmez bahcivan
  bu bağda kolayca yetişmez fidan
  dal yeşertip bar verenler merhaba

 60. Kömürcüoğlu Kadir Altaş

  Kömürcüoğlu kurulu otağım
  Hasretle doldurdum konum kucağım
  Koştum arabayı taşıyacağım
  Bu davaya ser verenler hoş geldiz

 61. ismail25

  cefakar insanlar cileli yıllar
  soğuktan çatlayan nasırlı eller
  kara kış gelende kapanır yollar
  kar beleyip kürüyenler merhaba

 62. ismail25

  yayla güney ziyarete yaslanmiş
  yağmur yağmış bişerin taş puslanmış
  tütüye bezenmiş gürşen süslenmiş
  gugum açmış ürüyenler merhaba

 63. ismail25

  unuttun mu lork kayışı urganı
  tırpan tırmık örs çekici dirgeni
  köyden götürdüğü yırtık yorgani
  gurbet elde sırıyanlar merhaba

 64. Osmanli

  Keklik avı güzündür kolay değil,
  Çatak dan öte oturur çıtıgil,
  Ayluğun deresi arkası Kelgir,
  Unutmadık a dostlar hoş geldiniz,

 65. Kömürcüoğlu Kadir Altaş

  Büyükpul Çisimet yüz yüze bakar
  Çermelerin suyu berrakca akar
  Acı su içersin ağzını yakar
  Keklikleri sürüyenler hoş geldiz

 66. ismail25

  Kar tutunmuş Menekşelik üstüne
  Avcı ne düşmüşsün ceylan kastine
  Paşa pınarının soğuk bendıne
  Hasret kalıp kuruyanlar merhaba

 67. Kömürcüoğlu Kadir Altaş

  Ambargüney şu Masırik çamları
  Görünmez oldu Tamrut damları
  Atını suluyor Hod kervanları
  Güllüpungar arıyanlar hoş geldiz

 68. Osmanli

  Meskeni kurduk manzara-i ormana karşı,
  Evimize çok uzak kaldı pazarı çarşı,
  Her akşam tefekkür için seyreyleriz arşı,
  Osmanli inzivâ içün yok bulunmaz eşi,

 69. k

  Ambargüney şu Masırik çamları
  Görünmez oldu Tamrut damları
  Atını suluyor Hod kervanları
  Güllüpungar arıyanlar hoş geldiz

 70. Osmanli

  Ölümden iki gün korkma, bir geldiği gün çünki ölüm gelmiş korkunun faydası olmaz, birde gelmediği gün korkma çünkü sana gelmemiş niye korkuyorsun.

 71. ismail25

  sorunda söylesin geçitin düzü
  annesine meler ayrılan kuzu
  dede yadigarı atamın sözü
  kültürünü koruyanlar merhaba

 72. Osmanli

  Çok zaman oldu İncidey olalı ayrı,
  İnci dediğin derya dadır bil gayri,
  Bu Osmanli-nin yoktur kimsye hayrı,
  İnci aşıkları meclisi hoş gayri,

 73. Kömürcüoğlu Kadir Altaş

  Yeşile boyanmış can bizim dağlar
  Dereden tepeden suları çağlar
  Şu zalim gurbet yolumu bağlar
  Karlar gibi eriyenler hoş geldiz

 74. editör

  (Yusuf Altaş Hocanın bugün yayınlanan günlüğünden, AŞIKLAR KAHVESİNE)

  Yalanmış dünyanın ötesi yalan,
  Felektir muradım almadan alan,
  Mısıra sultan olsan istemem kalan,
  Dost ağlayıp düşman güldükten ğayrı
  (Adana türküsü.)

 75. ismail25

  seyran gahtır şu beşirin boyunu
  aksuda oynuyak çeçen oyunu
  bu gedikten aşıp inci köyünü
  inçeliye soranlarım hoş geldiz

 76. Osmanli

  Şairler hepiniz bu kapıya hoş geldiniz,
  Aşıklar meclisine Dadaş gibi geldiniz,
  Meclisi uşşak-ı şairlere baş geldiniz,
  Muhabbet kapısından mı geçip geldiniz,

 77. Osman Çelebi

  Şairler hepiniz bu kapıya hoş geldiniz,
  Aşıklar meclisine Dadaş gibi geldiniz,
  Meclisi uşşak-ı şairlere baş geldiniz,
  Muhabbet kapısından mı geçip geldiniz,

 78. Kömürcüoğlu Kadir Altaş

  Ah Magarabaşı Laleli boyun
  Misafir çoğaldı kebabı koyun
  İçmeye doyulmaz şu karasuyun
  Pullarınan yürüyenler hoş geldiz

 79. inci

  söz ustaları ve dil oyunları
  mana uçup gitmez burdan yine de
  köyümün kalbi dil-şen çocukları
  inci şairleri herhal çilede

 80. Osman Çelebi

  Kömürcüoğlu hoş geldin sefa geldin,
  Elin dolumudur yoksa boşmu geldin
  Lütuf Hüdadandır o yeter herkeşe,
  Meclise yol ver açılsın dolu kese

 81. ismail25

  bir kaçtane tücar çıktı pazara
  cevher serenlerim sizler hoş gediz
  yüreyimde hasret bahtımda kara
  ehval sonlrım sızle hoş gelniz

 82. ismail25

  nihayet sonunda çıktız pazara
  cevher serenlerim sizler hoş geldiz
  hasret yüreyimde eyledi yara
  ehval soranlarım sizler hoş geldiz

 83. Osman Çelebi

  Kömürcüoğlu ufuk da parladı ne yapalım,
  Demiri ateş de ısıtıp inci nal mı yapalım,
  Yoksa kömür ateşin de İnci cağ mı yapalım,
  İnci ye kor olmayan o kömürü ne yapalım,

 84. Osman Çelebi

  Ervâh-ı ezelden çıktım da bu yola
  Varıp inciye bir nefes verim mola
  Bilmem sonun da benim halim nicola
  İncinin şairleri hep yazsa ola

 85. Osman Çelebi

  Bunca zaman Yazdık saptan samandan
  Sen haber verki geçen o zamandan
  vakit çook geç haydi kalkın ayvandan
  Noksan yazma ki asarlar tavandan

 86. Kömürcüoğlu Kadir Altaş

  Ervahi ezelden çıktım bu yola
  Gönülden dostlarım sizler hoş geldiz
  Bu lutüfler nasip olmaz her kule
  Ahbap yaranlarım sizler hoş geldiz.

© 2023 iNCi KöYü