Yazar: Aşık Sefili

18 kayıt bulundu

Adâlet

Atışma Sefili – İsmail

Sefili:
Haklının hakkını haksıza koymaz
Adaletin icraati güzeldir
Vicdanda adalet şeytana uymaz
Kararında nihayeti güzeldir

İsmail:
Zalim karşısında mazlum yanında
Adaletin merhameti güzeldir
Savaş meydanında masa başında
Adaletin itikatı güzeldir

Sefili:
Adalet insanın başının tacı
Adaletsiz kalmak her şeyden acı
Çünkü insanların var ihtiyacı
Adaletin bidayeti güzeldir

İsmail:
Adalet imanın temel taşıdır
Adalet kanunun satır başıdır
Fatih Sultan Mehmet Han’ın işidir
Adaletin hürriyeti güzeldir

Sefili:
Adalet Sefile bin örnek oldu
Adalet uğruna çok insan öldü
Adalet Hazreti Ömer’den kaldı
Adaletin marifeti güzeldir

İsmail:
Adalettir İsmail’in görüşü
İnsanlığa teşvik eder barışı
Mümincedir adaletin yarışı
Adaletin selahati güzeldir

Aşık sefili / ismail çelik

Aşık Sefili – Mihmani Atışması

Mihmani
Yaratmazdan evvel arşı, kürsi, âlemi
Neyi halkeyledi, çıktı ol huzuri divana
Hangi harfin noktasında cümle ruhlar cem olur
Hangi harfin noktasıdır evvel oldu nişane

Sefili
Yaratmazdan evvel arşı, kursi, âlemi
Muhamme’din nuru çıktı ol huzuri divana
Ba harfinin noktasında cümle ruhlar cem olur
Ba harfinin noktasıdır evvel oldu nişane

Mihmani
O kimdir ki yüzü kara kalbi de paslı durur?
O kimdir ki gözü yaşlı gönlü de yaşlı durur?
Hangi harftir hangi harfe istikamet gösterir?
Hangi harftir arzuhali yetirici sübhana?

Sefili
Mevlasını bilmeyenin yüzü kara kalbi de paslı durur
Ol Muhammed, ümmeti için gözü yaşlı gönlü de yaşlı durur
Sin harfidir ba harfine istikamet gösterir
Mim harfıdır arzuhali yetirici şubhana

Mihmani
Barekallah aşık sana aşıklık metain şendir
Mihmani der, muradım eliftir, maksadım nundur
Nuh’un gemisinin motoru nedendir kaptanı kimdir?
Ne ile yürüdü gitti ne yana

Sefili
Cümlemizi yaratan ol Halık Allah’tır
Sefili der maksadın Nuh, muradın Allah’tır
Geminin motoru bismillah, kaptanı Nuh’tur
Bismillah ile yürüdü gitti her yana

AŞIK SEFİLİ – MİHMANİ

Gönderen: Abdullah Acar

Kahramanlık Destanı

Ne zaman ki savaş ilan olursa
Giyin kispetini er meydanıdır
Mehmetçik kükreyip coşa gelirse
Anla ki düşmanın dar meydanıdır

Yüz bine karşıdır Mehmet’in biri
Yine de sırtını dönmez hiç geri
Tarihe bıraktığı onca eseri
Türkün şerefidir Türkün şanıdır

Masaya gelen de barıştır sözü
İsterseler savaştan sakınmaz gözü
Daha tanımayan kaldı mı bizi
Türkiye dünyanın kahramanıdır

Sefili metheyler seni dilinde
Ata izindeyiz aynı yolunda
Geldi Kemal paşa bayrak elinde
Üstünde ay yıldız şehit kanıdır

AŞIK SEFİLİ

Gönderen: Abdullah Acar

Oku Yavrum

Çalışanlar menzil alır
Oku yavrum dersen çalış
Çalışmayan geri kalır
Oku yavrum dersen çalış

Başörtülü küçük kızlar
Kur’an okur nurlu gözler
Sevincimden içim sızlar
Oku yavrum dersen çalış

Cehalet dünyayı tutar
Sevgisiz bir hayat biter
Ev yıkılır ocak batar
Oku yavrum dersen çalış

İlimsiz âlim olunmaz
Âlimsız de talim olmaz
Tembellikten fayda gelmez
Oku yavrum dersen çalış

Sefili’den al nasihat
Kimselere etme itimat
Uçak, füze atomun yap
Oku yavrum dersen çalış

AŞIK SEFİLİ

Gönderen: Abdullah Acar

Güzel Oltu Kalesinde

Yeşil giymiş baştan başa
Güzel Oltu Kalesi’nde
Safa gelmiş Zennun Paşa
Güzel Oltu Kalesi’nde

Karşı dağda yara almış
Döne döne kılıç çalmış
Mevlâsına teslim olmuş
Güzel Oltu Kalesi’nde

Bir yanında Aslan Paşa
Tarihini yazmış taşa
Örnek olmuş vatandaşa
Güzel Oltu Kalesi’nde

Mısır’dan gelmiş bu yana
Sefili hayrandır sana
Kurban olmuş bu vatana
Güzel Oltu Kalesi’nde

AŞIK SEFİLİ

Gönderen: Abdullah Acar

Divan (3)

Mermer taş ot bitirse
Dibinde noksan olur
Kırık testi su götürse
Kabında noksan olur
Yarım hekim ilaç verse
Kar eylemez yaraya
Kul kusursuz olmaz asla
Hapında noksan olur
Zerre kadar aklı olan
Manevi yoldan gider
Hak Teâlâ zarar etmez
Giderse kuldan gider
Bir insanın varlığı ne ki
Boşanır elden gider
Ziyaretçiler uğramaz
Kapında noksan olur
Aşık Sefili ne düşmüşsün
Böyle beyhude nara
Boş yasama bu âlemde
Sen de bir işe yara
Haram benzer külden dağa
Dayanamaz rüzgara
Dağılır her biri bir yana
Topunda noksan olur

AŞIK SEFİLİ

Gönderen: Abdullah Acar

Divan (2)

Zerre kadar aklı olan
İmanı terk eylemez
Mevlasına bağlı kalır
Gümanı terk eylemez
Gelen gider, giden gelmez
Bilen yok ki ne hal var
İnsanın imkanı olsa
Bu canı terk eylemez
Kunfeyekün olacaktır
Zemin sema asuman
Kalmayacak cinnu canlı
Ol melekül mevti han
Yeniden dünyaya gelse
Hamza gibi pehlivan
Kolunda kuvveti kalsa
Meydanı terk eylemez
Lokman Hekim çok aradı
Ölüme derman bulsaydı
O vermezdi canını
Tahtında baki kılardı
Sultan Süleyman’ını
Sürerdi zevki sefayı
Devranı terk eylemez
Sefiliyim bir günahkar
Yok elimde hünerim
Gün gelir ki su kesilir
Akmaz olur pınarım
Ömrüm biter nasip olmaz
Ben aslıma dönerim
Var mı öylesi bir canlı
Cihanı terk eylemez

AŞIK SEFİLİ

Gönderen: Abdullah Acar

Divan (1)

Bir acaip nesne gördüm
Her insan görmüş değil
Yetmiş iki millet geldi
Sırrına ermiş değil
Kökü semada, başı zeminde
Dalı sarmış her yani
Yaprağı yok, çiçeği var
Barını vermiş değil
Mürşidi kamil olanlar
Ab-ı kevserden içer
Biri okur biri yazar
Birisi mana seçer
Sekiz kapı dört kilidi
Tek bir anahtar açar
Birisi var vakıf olmuş
Diğeri girmiş değil
Bir bina var dört direğin
Üzerine kurulmuş
Gelen kervan hayran olmuş
Bakan gözler yorulmuş
Kudrete sekiz tane
Ayrı isim verilmiş
Sefili çok ıraktadır
İçine girmiş değil

AŞIK SEFİLİ

Gönderen: Abdullah Acar

Sevgili Peygamberimize (SAV) (2)

Rüyamda gördüğüm nazenin dilber
Beni bu sevdaya saldırdı gitti
Gönül perişandır aklım derbeder
Hayaline mecnun kıldırdı gitti

Cemali benzerdi, Şems-i tabana
Asla benzemezdi beşer insana
Gözünden bir katre düştü ummana
Sevdamı ikiye böldürdü gitti

Mail oldum dostlar cennet gülüne
MimDaHal yazılı zülfün teline
Aşkın hançerini almış eline
Vücut şehrime saldırdı gitti

Aşık Sefiliyem ben nasıl gülem
Güzel cemaline ben kurban olam
Dedim ki ne zaman muradım alam
Huzuru divanı bildirdi gitti

AŞIK SEFİLİ

Gönderen: Abdullah Acar

Sevgili Peygamberimize (SAV) (1)

Evvela halkoldu bilcümle ruhtan
Berkarar eyledi gül sinesinde
Bir güneş misali geldi dünyaya
Hemen direklendi nur sinesinde

Miraç’ta Mevla’ya eğdi başını
Ümmet için döktü gözden yaşını
Allah için şehit verdi dişini
Bilinmez hikmeti sır sinesinde

Bütün ayetleri aklına aldı
Cehalet üstüne adalet saldı
Sahabe Hukese vesile oldu
Nübüvvet mührünü gör sinesinde

Ah, günahkar Sefili aşıktır sana
Sefere çıkmıştı Kâbe’den yana
Gökteki bir bulut gölgedir ona
Benek benek olmuş ter sinesinde

AŞIK SEFİLİ

Gönderen: Abdullah Acar

Yar Senden Sonra

Hasretin kast etti şirin canıma
Gözyaşım sel oldu yar senden sonra
Kuşlar bile gelmez oldu yanıma
Dostlarım el oldu yar senden sonra

Yar senin aşkına yandıkça yandım
Bu tatlı canımdan bezdim usandım
Ümitle bekledim, dönersin sandım
Her günüm yıl oldu yar senden sonra

Bir merhamet eyle bahtı karaya
Güneş gitti, gölge düştü araya
Akar gözüm yaşı döndü dereye
Mendilim göl oldu yar senden sonra

Aşık Sefiliyim ne halda kaldım
Ne bir vefa gördüm ne faydalandım
Uyandım gafletten, yandıkça yandım
Vücudum kul oldu yar senden sonra

AŞIK SEFİLİ

Gönderen: Abdullah Acar

İnci Köyü

Akdağ’dan edeyim seyran
Ne güzeldir İnci Köyü
Bir yanı kaya, bir yan orman
Ne güzeldir İnci Köyü

Gölyer çimen, çiçek açar
Turna göle konup göçer
Çiçeklerde arı uçar
Ne güzeldir İnci Köyü

İnci Köyünün gençleri
Hiç bitmez telaşları
Tesbih yapmaktır işleri
Ne güzeldir İnci Köyü

Ormanla kaplı dağları
Yaşamış eski çağları
Güynes mevkiinde bağları
Ne güzeldir İnci Köyü

Soğuk çeşmeleri akar
Hasret Sefili’yi yakar
Dağlar birbirine bakar
Ne güzeldir İnci Köyü

AŞIK SEFİLİ

Gönderen: Abdullah Acar

Gidemem

Bu köyde gözümü dünyaya açtım
Ben köyüme uğramadan gidemem
Yalın ayak sokağında dolaştım
Ben köyüme uğramadan gidemem

Kuzu yaydım kır çiçekli yaylada
Aşık lazım dertlerimi söylede
Öküz ile şaban sürdüm tarlada
Ben köyüme uğramadan gidemem

Bina yaptım temeline taş koydum
Duvar ördüm üzerine harç koydum
Ayrılırken iki damla yaş koydum
Ben köyüme uğramadan gidemem

İnceden bir sizi gezer içimde
Hasret mektubunu yazar içimde
Yarenim yoldaşım mezar içinde
Ben köyüme uğramadan gidemem

Aşık Sefili der bu neyin nesi
Gitmez kulağımdan kuşların sesi
Camlı yamaç, boz ardıcın gölgesi
Ben köyüme uğramadan gidemem

aşık sefili

Gönderen: Abdullah Acar

Kalmadı

Lanetlendi mel’un şeytan yüzünde nur kalmadı
Karun cimrilik eyledi, yer yuttu var kalmadı
Arıya hile öğretti insanın bu şirreti
Her zerreye haram girdi, helal bir kar kalmadı

Geçmişine dönüp bakmaz kayıp etmiş özünü
Tarihinden ibret almaz kin bürümüş gözünü
Gurur ile seyrediyor teni üryan kızını
Nefsinin esiri olmuş, edebi ar kalmadı

İslam dini kabul etmez şeytani olan işi
Namus kavramını yazar namussuz olan kişi
Erkeğinen bile gezer sözde kız arkadaşı
Şehirlerde genç bayan dul, köyde bekar kalmadı

Ey Sefili, nefsin ile daim olsan savaşta
İnsanı yoldan çıkarır tuzak kurar her yaşta
Gayret eyle kazanasın imtihanı bu işte
Çay taşları zümrüt oldu, cevhere yer kalmadı

Aşık Sefili / Nisan.2013

Aşık Sefili – İsmail Çelik Atışma

SEFİLİ
Hilekar insanla gezip dolaşma
Elin karalanır yüzün kirlenir
Bilmediğin göle sakın dalaşma
Dibi derin olur işin zorlanır

İSMAİL25
Aldanma şeytana uyma nefsine
Kalbin mühürlenir zihnin şerlenir
Bakıp kibirlenme kendi kendine
Vicdan acı çeker ruhun darlanır

SEFİLİ
Toplum yüz karası insan şirreti
Birbirine karıştırır milleti
Cahilin inadı polattan kati
Taşı balta kesmez ağzı körlenir

İSMAİL25
Kapağın kaldırma fitne filmine
Direnebilirsen kafir zulmüne
Hayatın verirsen İslam ilmine
Göğsün genişlenir yüzün nurlanır

SEFİLİ
Sefili dünyada ağlar da gülmez
Hayatı tükenir çilesi dolmaz
İnsanın gençliği yanına kalmaz
Evvel civan olur sonra pirlenir

İSMAİL25
Ey İsmail taviz verme özünden
Alimleri dinle çıkma sözünden
Seni sevenlerin düşme gözünden
İtibar kaybolur şahsın horlanır

aşık sefili / ismail çelik

Geçer Giderim

Bu yaşta çekilmez gurbetin kahrı
Bir imkanı olsa geçer giderim
İnsanı öldürür hasretin zehri
Doldurur bardağı içer giderim

Aslan olsan seni hakir görürler
İşsiz kalsan zor işlere verirler
Ok gibi sözleri cana vururlar
Yaralar sinemi naçar giderim

Aka kara diyer yalan uydurur
Sabun koyar ayağını kaydırır
Devenin postunda kılı saydırır
Ak ile karayı seçer giderim

Acımazlar Sefilinin yaşına
Gurbet karanlığı çöktü başına
Mevla fırsat verse huma kuşuna
Kanat çıçpar gökten uçar giderim

aşık sefili

Aşıklar Kahvesinde ATIŞMA Var

Köyümüzün saz şairi, büyük aşığı, medarı iftiharımız Aşık Mevlüt SEFİLİ ile kendisini daha çırak gören ama sitemizin ve köyümüzün güçlü şairi İsmail Çelik’i bir atışmada karşı karşıya getirdik.
Bu atışmayı bize ulaştıran ve gerçektende bunun için emek sarfeden şair İsmail abimize teşekkür ediyoruz.

Aldı İSMAİL;
Bu kahvede sazı gördüğüm zaman
Şiirler dökülür dilin içinden
Ben kendi kendimi şair sanarken
Ne şairler çıktı elin içinden

Aşık SEFİLİ;
Huraf sözlere sakın aldanma
Medet umulur mu falın içinden
Kabe?ye gitmeye ben can atarim
Mevlam çıkarmasın yolun içinden

Aldı İSMAİL;
İmtihan oluruz koca cihanda
Eceli bekleriz bizler her anda
Mahşer meydanında ulu divanda
Müminler seçilir kulun içinden

Aşık SEFİLİ;
Gün gelir ki bu hesaba bakılır
Cinli canlı yer altına sokulur
Zaman dolar dağlar taşlar yıkılır
Gör bak ki neler var yelin içinden

Aldı İSMAİL;
Gözlerime kara toprak dolanda
Karıncalar saçlarımı yolanda
Bin bir ayak bir araya gelende
Yeni bir hal başlar halın icinden

Aşık SEFİLİ;
Günden güne gözlerini yaşlarsın
Sebep ne ki sen günaha balarsın
Utanmadan vücudunu haşlarsın
Günah sevap çıkar felin içinden

Aldı İSMAİL;
Kefensiz kalkarsın yoktur elbisen
İçinde endişe gam dolu tasan
Eğer menziline ulaşamazsan
Çıkamazsın kalma kalın içinden

Aşık SEFİLİ;
Çağım geçti kurumakta pınarım
Ömür biter ben aslıma dönerim
Yıllar boyu aşk oduna yanarım
Sade feryat çıkar külün içinde

Aldı İSMAİL;
EY İsmail kollarına girerler
İyneden ipliye hesap sorarlar
Kılı kırka böler kırka yararlar
Ne manalar çıkar kılın içinden

Aşık SEFİLİ;
Sefili der baş köşede oturur
Yavaş yavaş günlerini bitirir
Seni bu dünyadan siler götürür
Nice insan devreylemiş yılın içinden

aşık sefili / ismail çelik

© 2024 iNCi KöYü