Bu sözü hayatımızın sonuna kadar unutamayız. Peki anlamı nedir? Sözlük anlamı; -ulaşma varma kavuşma- uzakta bulunduğu memleketine, vatanına, ailesine kavuşma.

Sosyal hayatta anlamı ise “Nerelisin?” diye sorulduğunda verilen cevaptır. HER AŞIĞIN BİR AHI VARDIR. Her insanın da bir SILAsı vardır.

Sıla’ya hasret veya sıla hastalığı (daüssıla) çok yaygın bir hastalık ama çaresi her zaman olan bir hastalıktır. İnsan sılasını ve soy kütüğünün doğduğu yeri unutamaz. Ömrünün çok kısa bir bölümünü geçirmiş olsa da o ömrü zamanını unutamaz. Sıla insanın benliğidir. Hücrelerinin oluşumunu sağlayan gıdalarının yetiştiği toprakları unutan, inkâr eden haramzadedir.

İnsan doğduğu yere benzer. Bizler verimli ve merhametli insanlarız. Tıpkı toprağımız gibi…

Sıla bizi biz sılayı özleriz. Havasıyla şivesiyle toprağı ve suyu ile özleriz. Darus-sıla gözümüzde tüter.

Bizler sılayı ziyaret ile yaz mevsimini iki defa yaşarız.

Düşünün temmuz ayında Oltuya gittiniz. Orada daha yaz yeni başlamıştır. Yaylalar çiçek dolu. Sular şırıl şırıl akıyor. Dağlar yeşillenmiş yayla zamanı koyunlar meleşir kuzular gelir.

Sılayı rahim dini vecibedir. Mukaddesatı sağlam olan bizler sılayı rahimi her zaman yaşatmalıyız. O zaman ne duruyoruz,

HAYDİ SILAYA.