Topal Hoca’nın (Yusuf Altaş) Sesinden Mevlid-i Şerif

Yusuf Altaş (Topal Hoca) hafızlık yapan öğrencileriyle birlikte

Mevlid-i şerif, Süleyman Çelebi’nin (ö. 825/1422) asıl adı Vesîletü’n-necât olan meşhur eseridir. Bursa’da kaleme alınmıştır. Mevlid aynı zamanda Peygamber Efendimizin doğum gününün kutlanması vesilesiyle yapılan dini törendir.

Mevlid törenleri, köyümüzde de eskiden beri doğum, ölüm, düğün, kutlama, kandil vb. farklı vesilelerle yapılıyor. İşte köyümüzde okunan mevlid-i şeriflerden birinin eski bir kaydını yayınlıyoruz.

Kaset kaydının tam olarak kim tarafından yapıldığı bilinmiyor, ancak İnci Köyü eski ahşap camiide 1980 öncesi yapılmış. Kayıt, Yusuf Hoca‘nın çocukları tarafından saklandı ve torunlarına ulaştırıldı. Allah Yusuf Hoca’ya, o mevlid töreninde hazır bulunan ölmüşlerimize ve bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin!

Sizi mevlidle baş başa bırakıyoruz. Okunan kısımları aşağıdaki metinden takip edebilirsiniz.

Yusuf Altaş Topal Hoca’nın sesinden Mevlid-i şerif.

Mevlid-i Şerif (Süleyman Çelebi)

Ola kim rahmet kıla ol padişah
Ol Kerimü ol Rahimü ol ilâh

Birdir ol birliğine şek yokdürür
Gerçi yanlış söyleyenler çok dürür

Cümle alem yok iken ol var idi
Yaradılmıştan Gani Cebbâr idi

Var iken ol yok idi ins-ü melek
Arşü ferşü ayü güm hem nüh felek

Sün ile bunları, ol var eyledi
Birliğine cümle ikrar eyledi

Kudretin izhâr edüp hem ol Celil
Birliğine bunları kıldu delil

‘Ol! ‘ dedi bir kere var oldu cihan
‘Olma! ‘ derse, mahv olur ol dem hemân

Bari ne hâcet kılavuz sözü çok
Birdir Allah andan artık Tanrı yok

Ey azizler işte başlarız söze
Bir vasiyet kılarız illa size

Ol vasiyyet kim derim hem tuta
Mis gibi kokusu canlarda tüte

Hakk Teala rahmet eyleye anâ
Kim beni ol bir dua ile anâ

Her kim diler bu duada buluna
Fatiha ihsan ede ben kuluna

VİLADET BAHRİ

Amine hatun Muhammed anesi
Ol sadeften doğdu ol dür danesi

Çünki Abdullah´dan oldu hâmile
Vakt erişdi hefte vü eyyam ile

Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
Çok alametler belirdi gelmeden

Ol Rebiul evvel ayı nicesi
On ikinci gice isneyn gecesi

Ol gice kim doğdu ol hayrûl beşer
Anesi anda neler gördü neler

Dedi gördüm ol habîbin ânesi
Bir acep nûr kim, güneş pervânesi

Berk urup çıktı evimden nagehan
Göklere dek nur ile doldu cihan

Gökler açıldı ve feth oldu zulem
Üç melek gördüm elinde üç alem

Biri meşrık biri mağribde anın
Biri damında dikildi Kâ´benin

İndiler gökten melekler saf ü saf
Kabe gibi kıldılar evim tavaf

Hûriler geldi bölük bölük
Buğûr yüzleri nûrundan evim doldu nûr

Hem hava üzre döşendi bir döşek
Adı Sündüs, döşeyen anı melek

Çün göründü bana bu işler ayân
Hayret içre kalmış idim ben hemân

Yarılıp çıktı divardan nagehan
Geldi üç huri banâ oldu ayan

Bazıları derler ki ol üç dilberin
Asiye´ydi biri ol meh-peykerin

Biri Meryem hatun idi aşikâr
Birisi hem hûrilerden bir nigâr

Geldiler lutf ile ol üç mehcebin
Verdiler bana selam ol dem hemin

Çevre yanıma gelip oturdular
Mustafayı birbirine muştular

Üç alem dahi dikildi üç yere
Her birisin edeyim nerden nere

Dediler oğlun gibi hiç bir oğul
Yaradılalı cihan gelmiş değil

Bu senin oğlun gibi kadri cemil
Bir anâya vermemiştir ol Celil

Ulu devlet buldun ey dildare sen
Doğuserdir senden ol hulki hasen

Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır
Bu gelen tehvid-i irfan kânıdır

Bu gelen aşkina devreyler felek
Yüzüne müştakdürür ins ü melek

Bu gice ol gicedir kim, ol şerif
Nur ile alemleri eyler latif

Bu gice dünyayı ol cennet kılar
Bu gice eşyaya Hak rahmet kılar

Bu gice şâdân olur erbâb- dil
Bu giceye can verir eshab-ı dil

Rahmeten lil´alemindir mustafa
Hem şefiu´l-muznibindir mustafa

Vasfını bu resme tertib etdiler
Ol mübarek nuru tergib ettiler

Amine eder çü vakt oldu tamam
Kim vücuda gele ol hayrül enam

Susadım gayet hararetten kati
Sundular bir cam dolusu şerbeti

Şerbeti karşımda tutdu hûriler
Bunu sana verdi Allah dediler

İçtim anı oldu cismim nura gark
Edemedim kendimi nurdan fark

Geldi bir ak kuş kanâdiyle revan
Arkamı sıvadı kuvvetle heman

Doğdu ol saatte ol sultan-ı din
Nura gark oldu semavat ü zemin

Sallü aleyhi sellimü teslima
Hatta tenali cennetten ve naima.

Loading

Bu yazıyı derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 10 Ortalama: 5]

Bir yorum yazın

İsim girişi zorunlu, E-posta girişi isteğe bağlıdır. E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

5 Yorum

 1. Rahmi Sancar

  Fotoğraftakileri merak ettik ölenlere rahmet kalanlara sağlık sıhhat niyaz ederim

 2. h.fatih ağırman

  Allah rahmet eylesin

  Hakk Teala rahmet eyleye anâ
  Kim beni ol bir dua ile anâ

  Her kim diler bu duada buluna
  Fatiha ihsan ede ben kuluna
  Ruhuna El fatiha

 3. Mevlüt Akçay

  Hocamıza Allah rahmet eylesin. Bu ses kaydında emeği olanlardan ve bize sunanlardan Allah razı olsun.

 4. Musa Akyüz

  Allah Yusuf hocamıza ve cümle geçmişlerimize rahmet eylesin.Bu ses kaydını yapan,saklayan ve paylaşan dostlardan Allah razı olsun.Sağlığına yetişemediğimiz rahmetli hocamızın güzel sesini bu vesileyle dinlemiş olduk.

 5. İsmail çelik

  Bu Güzel Tertibi Düzenleyenlerden ALLAH Razı Olsun

© 2024 iNCi KöYü