Oltu ilçe merkezine yaklaşık 30 km uzaklıkta resmi tabelada kışın 720 nüfusludur. Ancak yaz dönemlerinde bu sayı iki katına çıkmaktadır. Köyümüzde yol, su, elektrik, okul, telefon, camii, köy muhtarlık binası, ilçe tarım müdürlüğü köy grup teknisyenliği, sağlık evi ve Kur’an kursu bulunmaktadır. 1948’de köye yapılan ilkokul okuma yazma oranının artmasına neden olmuş, bazı erkeklerde okuma yazmayı askerde öğrenmişlerdir. İnci köyü, eskiye dayanan hafızlık geleneği nedeniyle bugün Oltu’da en çok hafız yetiştirmiş köylerden biridir.

Köyümüz
İnci Köyü

Coğrafi Durumu:

Erzurum Oltu ilçesine bağlı olan İnci Köyü, Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırında Akdağ’ın önünde kırık bir arazi üzerine kuruludur. Çevresinde komşu olarak: Doğusunda: Derebaşı (Örük), Subatık (Cücürüs), Şendurak (Tarmut); Güneyinde: Erdoğmuş (Pestasor) ve İğdeli; Güney Batısında: Orcuk; Batısında: Cevizli (Hartka); Kuzeyinde: Alatarla (Huvak) ve Esenyamaç (Kotik) köyleri ile sınırdır. İnci Köyü, batısında 3107 m yükseklikteki Akdağ ve Ağdağ’ın güneyinden uzanan Orcuk’un Dağ ve ormanlık tepelerle; Akdağ’ın kuzeyinden uzanan ormanlık ve çıplak tepelerle sınırlanmış bir vadi üzerinde kuruludur. Vadinin doğusu da yine ormanlık tepelerle kaplıdır.

İklimi:

İnci Köyünün iklimi, Erzurum’un sert karasal iklimi ile Doğu Karadeniz iklimi arasında geçiş özellikleri barındırır. Köyün batısındaki Akdağ nedeniyle soğuk be sert bir iklime sahip olan köy, Çoruh vadisinden içeri sokulan deniz iklimi nedeniyle Doğu Karadeniz’i de andırır. Böylece kışları uzun ve kar yağışlı, yazları kısa ve serin bir iklime sahiptir. Bazı yıllar, Akdağ’ın zirvesinde bulunan kar tekrar üzerine yağana kadar erimeden kalırdı.

Bitki Örtüsü:

Köy arazisinin büyük bir kısmı ormanlarla kaplıdır. Orman çoğunlukla çam ağaçlarından ve bunun yanında pelit, karaağaç, yabani kavak, ardıç, gürgen lilik, çırtı, çalılar vb. onlarca ağaçtan oluşur. Ormanın büyük bölümünün çam ağaçlarından oluşması beraberinde ormanda bitki örtüsünün de az olmasını getirir. Çünkü toprağı asitleyen iğne yapraklar, toprağın özelliğini kaybetmesinde en büyük etkendir. Ormanın dışında çıplak tepeler otlak olarak kullanılmaktadır. Köylülerin tarla ve çayırlık haline getirdiği alanlar dışındaki açık alanlar ise otlak ve diğer kısa bitkilerle kaplıdır. Birçok alan ise bozkır özelliği gösterir.

Geçim Kaynakları:

İnci Köyünde eskiden çiftçilik, tarım, ekip biçme çok daha fazla yapılmaktaydı. Ancak bugün köyün en büyük geçim kaynağı hayvancılık sayılmalıdır. Köyde büyükbaş hayvan sayısı oldukça fazladır. Bunun yanında küçükbaş hayvancılık, arıcılık da yapılmaktadır. İnci Köyü, başından beri Oltu taşı imalatının %75-80’inin imal edildiği en büyük imalathane konumundadır. Hemen hemen her evde Oltu taşı çeşitleri ile (gerdanlık, ağızlık, tespih, yüzük, kolye, kravat iğneleri vs.) uğraşmış birini bulmak mümkündür. Köyde işlenen ürünler başta Oltu, Erzurum ve her türlü iç ve dış pazarlarda satılmaktadır. Bunun yanında son yıllarda orman ürünleri, meyve ve sebzecilik, köyümüzde işletilen maden de köyün geçim kaynakları arasında sayılmalıdır. Ancak gurbet hayatına dayanan inşaat işçiliği her zaman köyün geçim kaynakları arasında önemli bir rol oynamıştır. Türkiye’nin sanayileşmesiyle doğru orantılı olarak bugün köy dışında emek yoğun ve bilgi yoğun bütün hizmet alanlarında çalışan insanlarımız mevcuttur.